13 de juny 2016

FALLADA III CONCURS DE FOTOGRAFIA - ADOR FOTOGRÀFIC 2016Acta de la fallada del III Concurs de Fotografia – Ador Fotogràfic 2016.

Al poble d'Ador, a la Biblioteca Municipal, sent les 12 hores del dia onze de juny de dos mil setze, es reuneix el jurat compost pels següents membres:

N’ Anna Ramon, fotògrafa.
Na Cristina Jordà, fotògraf i dissenyadora gràfica.
Na Victoria Marrades Parreño, fotògrafa i dissenyadora gràfica

Secretari:
En David Marí Frasquet, funcionari de l'Ajuntament d'Ador.

En primer lloc, es procedeix a la lectura de les Bases del III Concurs de Fotografia– Ador Fotogràfic 2016. A continuació l'esmentat jurat haurà de dictaminar dit concurs organitzat i convocat per la Regidoria de Cultura de l'Excm. Ajuntament d'Ador. En aquest concurs de tècnica i temàtica lliure, s'han presentat 71 fotografies.

A continuació, el jurat realitza una votació sobre aquesta selecció, atorgant els següents premis:

Primer Premi, per majoria, dotat amb 300 euros i
certificat, per la fotografia nº13, La búsqueda de mi yo, que pertany a EVA TORNERO PEIDRO.

Segon Premi, per majoria, dotat amb 200 euros i
certificat, per la fotografia nº67, Jugando con Miss Turyn, que pertany a JOSÉ MARÍA RUBIO CALONGE.

Tercer Premi, per majoria, dotat amb 100 euros i
certificat, per la fotografia nº44, titulada L’Home duplicat, que pertany a ISABEL ORENGO CONTRERAS

Premi al millor fotògraf local, dotat amb 100 euros i certificat, per la fotografia nº 29 , titulada sense títol i que pertany a KAREN BROZ

Sent les 13:06 hores, el jurat, havent emés la seva decisió, es dóna per tancada la deliberació del concurs, estenent acta d'aquest, signant la present tots els membres del jurat.

FOTOGRAFIES GUANYADORES 

 PRIMER PREMI
 La búsqueda de mi yo 
 EVA TORNERO PEIDRO

 SEGON PREMI
Jugando con Miss Turyn
JOSÉ MARÍA RUBIO CALONGE

TERCER PREMI 
L’Home duplicat 
 ISABEL ORENGO CONTRERAS


PREMI AL MILLOR FOTÒGRAF LOCAL 
 Sense títol
KAREN BROZ

MOMENTS DE LA FALLADA
Les membres del jurat, Victoria Marrades (primera de l'esquerra), Anna Ramon (segona de l'esquerra) i Cristina Jordà (primera de la dreta) amb dues de les guanyadores, Isabel Orengo (centre) i Karen Broz amb la seua filla.

Les fotografies de la dreta són dues mencions d'honor dels fotògrafs José María Castelló Mollá i José Maria Beut Duato.

1 comentari: